Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΣΑΜΑΡΙΝΑ - Ποιότητα Νερού & Πιστοποίηση

Tο Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΣΑΜΑΡΙΝΑ είναι πιστοποιημένο κατά ISO 22000:2005 για την διασφάλιση ποιότητας και ασφάλειας.

Τακτικές αναλύσεις του νερού γίνονται από το ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών ερευνών. (ΙΓΜΕ)

Αναλύσεις ΙΓΜΕ.

Κατιόντα
Ca++ 2.35
Mg++ 21.64
Na+ 0.93
K+ 0.00
NH 2++ 0.00
Ανιόντα
CI- 0.79
SO4-- 1.37
NO3- 1.25
NO2- 0.028
BR- 0.00