ΣΑΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. - Ποιότητα Νερού & Πιστοποίηση

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί από την European Quality Assurance Hellas για τα συτήματα διασφάλισης ποιότητας που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει.

Τακτικές αναλύσεις του νερού γίνονται από το ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών ερευνών. (ΙΓΜΕ)

Πιστοποίηση Πιστοποίηση
Πιστοποίηση Πιστοποίηση

Δείτε την έκθεση δοκιμών-μετρήσεων από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών ερευνών

Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της ΔΕΥΑΛ η χημική σύσταση του νερού διαμορφώνεται ως εξής:

Κατιόντα
Ca++ 2.35
Mg++ 21.64
Na+ 0.93
K+ 0.00
NH 2++ 0.00
Ανιόντα
CI- 0.79
SO4-- 1.37
NO3- 1.25
NO2- 0.028
BR- 0.00