Ποιότητα Νερού & Πιστοποίηση

Μπορούμε να εγγυηθούμε για την ποιότητα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΣΑΜΑΡΙΝΑ καθώς φροντίζουμε με επιμέλεια να τηρούμε όλους τους κανόνες ποιοτικού ελέγχου και ασφάλειας ώστε το νερό να φτάνει στα χέρια των καταναλωτών αγνό και καθαρό, όπως έρχεται από την πηγή.

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΣΑΜΑΡΙΝΑ είναι πιστοποιημένο κατά ISO 22000:2005 για την διασφάλιση ποιότητας και ασφάλειας.

Τακτικές αναλύσεις του νερού γίνονται από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) καθώς και από αναγνωρισμένα και πιστοποιημένα ιδιωτικά εργαστήρια στην Θεσσαλία.