"ΣΑΜΑΡΙΝΑ" - Εγκαταστάσεις

Η εταιρεία

Οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου που βρίσκονται στο χωριό ΣΑΜΑΡΙΝΑ, μέσα σ' ένα καταπράσινο δάσος καλύπτουν 1000τ.μ. με τα ποιο σύγχρονα μηχανήματα εμφιάλωσης και συσκευασίας και το τμήμα logistics της εταιρείας βρίσκεται στην Λάρισα σε σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις που καλύπτουν 4000τ.μ. Όλες οι μεταφορές του προϊόντος γίνονται από ιδιόκτητα φορτηγά της εταιρείας.

Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις