Εταιρεία Εμφιάλωσης και Εμπορίας φυσικού μεταλλικού νερού "ΣΑΜΑΡΙΝΑ"

Η εταιρεία

Η Εταιρεία «Σαμαρίνα» ιδρύθηκε το 1992 από μια ομάδα κατοίκων της ομώνυμης κοινότητας που γνώριζαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού του τόπου τους.

Η Εταιρεία ΑΔΑΜ ΑΕΒΕΕΔ εξαγόρασε την εταιρεία ΣΑΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. το 2007. Από τότε άλλαξαν πολλά . Η μετοχική σύνθεση, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, οι συσκευασίες, οι αυστηρές συνθήκες υγιεινής και ασφαλείας, οι συνεχείς ποιοτικοί έλεγχοι...

Όμως το μόνο που παραμένει και θα παραμείνει για πάντα το ίδιο είναι η μοναδική ποιότητα του πραγματικά ιδιαίτερου αυτού προϊόντος του "μεταλλικού νερού πηγής Σαμαρίνα".

Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις