Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΣΑΜΑΡΙΝΑ - Κοινωνική Ευθύνη

Η εταιρεία

Η εταιρεία είναι χορηγός σε ποικίλες εκδηλώσεις πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα, μόνιμος χορηγός σε αθλητικά σωματεία.

Περιγραφή