Διακρίσεις

Η εταιρεία

Η εταιρεία έχει ξεκινήσει μία σοβαρή προσπάθεια εξωστρέφειας τα τελευταία 2 χρόνια με στόχο την τοποθέτηση του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΣΑΜΑΡΙΝΑ σε σημαντικές αγορές του εξωτερικού

Η συμμετοχή της σε διεθνώς αναγνωρισμένους διαγωνισμούς αξιολόγησης ξεκίνησε το 2017 και συνεχίστηκε το 2018 με εντυπωσιακά αποτελέσματα και την ευρύτερη αποδοχή του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΣΑΜΑΡΙΝΑ.

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΣΑΜΑΡΙΝΑ έχει αποστάσει τις υψηλότερες δυνατές διακρίσεις σε όλους τους διαγωνισμούς στους οποίους έχει συμμετάσχει μέχρι σήμερα.

Οι ευρωπαϊκή οργανισμοί MondeSelection και iTQi θεωρούνται από τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους φορείς αξιολόγησης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Περιγραφή