"ΣΑΜΑΡΙΝΑ" - Κοινωνική Ευθύνη

Η εταιρεία

Η εταιρεία είναι χορηγός σε ποικίλες εκδηλώσεις πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα, μόνιμος χορηγός σε αθλητικά σωματεία και συμβάλλει στο έργο πολλών κοινωφελών Οργανώσεων και της οργάνωσης "Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος".

Περιγραφή